Home / BİZNES  / Fond birjasının işləmə prinsipi

Fond birjasının işləmə prinsipi

Fond birjaları ikinci dərəcəli qiymətli kağızlar bazarının funksiyalarını həyata keçirir. Mülkiyyət hüququnun və səhm emitent borclarının bölgüsü, həmçinin qiymətli kağızlar ilə ifadə edilmiş mülkiyyət hüquqlarının əsas dövriyyəsi onlar vasitəsilə həyata keçirilir. Təkrar bazarda təşkilati ticarət nəhəng

fond birjası

Fond birjaları ikinci dərəcəli qiymətli kağızlar bazarının funksiyalarını həyata keçirir. Mülkiyyət hüququnun və səhm emitent borclarının bölgüsü, həmçinin qiymətli kağızlar ilə ifadə edilmiş mülkiyyət hüquqlarının əsas dövriyyəsi onlar vasitəsilə həyata keçirilir.

Təkrar bazarda təşkilati ticarət nəhəng ilkin investisiya strukturları ilə nisbətən kiçik investorlar arasında səhmlərin yenidən bölüşdürülməsinə xidmət edir. Fond birjası sayəsində istənilən şəxs qiymətli kağız sahibi ola bilər. Bazarda özəl investorların olması iqtisadiyyata inkişaf üçün yeni pul vəsaitləri cəlb etmək imkanı yaradır.

Fond birjalarının əsas funksiyası qiymətli kağızlar ilə ticarətin təşkil edilməsidir. Demək olar ki, bütün birjalar elektron xarakterlidir. Ticarət qapalı elektron sistem əlaqəsi istifadə edilərək təşkil edilir. Adi fond birjasının infrastrukturu avtomatik rejimdə işləyən bir neçə mərkəzdən ibarətdir:

* Ticarət sistemi – əməliyyatlar üzrə ərizələri toplayır və qiymət uyğunluğu zamanı onları qeydə alır.

* Clearing (hesablama) kamerası – ticarət iştirakçılarının pullarını qeydə alır, müqavilənin hər iki tərəfinin pul resurslarını təşkil edir və hesablayır.

* Depozitar mərkəz – ticarət iştirakçılarının hesablarındakı qiymətli kağızların qeydiyyatını aparır, müqavilənin hər iki tərəfinin hesabındakı vəsaitləri hesablayır və tədarük görür.

Fond birjalarının digər vacib funksiyası likvidliyi – tez və ciddi xərclər olmadan qiymətli kağız alıb-satmaq imkanını təşkil edir. Bu bazarda mövcud olan çoxlu sayda qiymətli kağızlar sayəsində həyata keçirilir.

Fond birjalarının fəaliyyəti dövlət səviyyəsində lisenziyalaşdırıldığından platformalarda bəzi tənzimləyici funksiyalar yaradılmışdır. Adətən bu qiymət manipulyasiyası, birjada fırıldaqçılıq cəhdlərinin qarşısını almağa yönəldilib.(banker.az)

info@idol.az

Qiymətləndir
İlk şərh yazan siz olun

Sorry, the comment form is closed at this time.