Home / Posts Tagged "Bruslarda jim"

Bu məqalədə göstərilən bruslarda jimin 4 üsulu sizin məşqinizin efektivliyini artıracaq. Üsul № 1 Yarım təkrarlar. Bütün təkrarları tam yerinə yetirdikdən sonra yanaşmanı yarıya qədər enərək və dərhal ilkin vəziyyətə qayıdaraq davam etdirmək lazımdır. Bu üsulun nəticəsində standart jim nəticəsində işləməyən digər xırda əzələlər işləyəcəkdir. Üsul № 2 Fövqal

Ardını oxu