Home / GÖRKƏM  / Kişi köynəyi əyində necə oturmalıdır

Kişi köynəyi əyində necə oturmalıdır

Düzgün olmayan ölçüdə köynək əyninizdə eybəcər qalır və sizə diskomfort yaradır. Bu halların olmasın deyə, köynək necə əyində oturmalıdır məsələsinə aydınlıq gətiririk. İlk baxışdan bu suala cavab heç də çətin kimi gəlmir. Lakin əksər kişilər hələ

kişi klassik ağ köynəkləri

Düzgün olmayan ölçüdə köynək əyninizdə eybəcər qalır və sizə diskomfort yaradır. Bu halların olmasın deyə, köynək necə əyində oturmalıdır məsələsinə aydınlıq gətiririk.

İlk baxışdan bu suala cavab heç də çətin kimi gəlmir. Lakin əksər kişilər hələ də iki dəfə böyük ölçülü köynəklər geyinməyə davam edirlər.

Yaxalıq
Düzgün ölçü: yaxalıq boyun parametrinə uyğun olaraq bağlanır, lakin sıxmır. Yaxalıq ilə boyun arasına istənilən yerdə barmaq keçirmək olur.

Köynək balacadır: yaxalıq bağlansada boynunuzu sıxır. Dəriniz ilə onu hiss edirsiniz və bu sizə diskomfort verir. Yaxalıq və boyun arasına barmaq keçirmək olmur.

Köynək böyükdür: yaxalıq boyunla təmas etmir. Yaxalıq boyun arasında maneəsiz barmaq və ya bir neçə barmaq keçirmək olar.

Çiyinlər
Düzgün ölçü: şaquli çiyin tikişi çiyinin bitdiyi yerdə oturmalıdır.

Köynək balacadır: həmin tikiş çiyindən qabaq bitir. Nəticədə qol hissəsinin yuxarısı çiyində qalır. Nəticədə çiyində və qollarda qeyri-standart yığışmalar yaranır.

Köynək böyükdür: köynəyin çiyini çiyindən uzundur, qolaltı böyük olduğu üçün siz onu hiss etmirsiniz.

Bədən
Düzgün ölçü: düymələr rahat bağlanır, düymələr tam ortadadır. Köynək əyninizdə “tökülmür”.

Köynək balacadır: düymələr çətinliklə bağlanır, aralarından bədəniniz görsənir. Köynək dardır.

Köynək böyükdür: parça artıqları sinədə və qarında yığışır, küləkdə köynək yelkən kimi şişir. Şalvarın qıraqlarında sallanır.

Qollar
Düzgün ölçü: köynəyin qolu yuxarıda biraz enli majetdə isə daralaraq konus şəklində olmalıdır. Dirsək seçilməməlidir. Köynəyin qolu uzununa rahat oturmalıdır.

Köynək balacadır: ilk baxışdan hər şey yaxşıdır, lakin ilk tərpənişdə çiyin və dirsək hissələri dartınır.

Köynək böyükdür: manjet tərəfdə köynək xurcun kimi sallanır. Böyük olduğu üçün qola dolaşır.

Manjet
Düzgün ölçü: köynək asanlıqla manjet açılmadan qolda çıxmalıdır. Manjetin altına saat girə bilir.

Köynək balacadır: düyməni açmadan soyunmaq olmur. Manjet qolunuzu sıxır. Saatı yalnız manjetin üstünə taxmaq olur, yoxsa ilişir.

Köynək böyükdür: manjet o qədər enlidir ki, manjetin altına saat və bir neçə barmaq keçirmək olur. Manjet yığışır.

Qolun uzunluğu
Düzgün ölçü: köynəyin qolu əlin başlanğıcına kimi çatır və ordakı sümüyü örtür. Pencəyin altından 1,5 santimentr uzunluğunda bayıra çıxır.

Köynək balacadır: manjet əldəki sümüyü örtmür və pencəyin altından görsənmir.

Köynək böyükdür: majet əlin üstünə düşür. Saat daim manjetin altında qalır.

Uzunluq
Düzgün ölçü: köynəyin uzunluğu üstə qalanda eyni dərəcədə kəmərin üstünü örtməlidir. Beləki, köynəyi şalvarın içinə salmaq olur.

Köynək balacadır: köynək üstə qalanda kəmərin üstünü örtmür. İçəri salanda daima qıraqlardan çıxır.

Köynək böyükdür: köynək o qədər uzundur ki, şalvarın zəncirbəndinin (zamokunun) üstünü örtür. Əgər şalvarınızın içinə salsanız, ayaqlarınızın arasında yığışacaq.

info@idol.az

Qiymətləndir
İlk şərh yazan siz olun

Sorry, the comment form is closed at this time.