Home / Posts Tagged "fibroz"

Qara ciyərin piylənməsi zamanı qara ciyərdə artıq piy yığılır. Nəticədə burada iltihab yaranır, qara ciyərin hüceyrələri tədricən birləşdirici toxuma ilə əvəz olunmağa başlayır (buna "fibroz" deyilir). Bütün bunlar qara ciyərin funksiyalarını pozur. Qara ciyər çox vacib orqandır. Bu orqanda olan istənilər pozulmalar bütün orqanizmin fəaliyyətinə mənfi

Ardını oxu