Home / Posts Tagged "Fond birjası"

Fond birjaları ikinci dərəcəli qiymətli kağızlar bazarının funksiyalarını həyata keçirir. Mülkiyyət hüququnun və səhm emitent borclarının bölgüsü, həmçinin qiymətli kağızlar ilə ifadə edilmiş mülkiyyət hüquqlarının əsas dövriyyəsi onlar vasitəsilə həyata keçirilir. Təkrar bazarda təşkilati ticarət nəhəng ilkin investisiya strukturları ilə nisbətən kiçik investorlar arasında səhmlərin yenidən

Ardını oxu