Home / Posts Tagged "Kariyesin səbəbi"

Kariyes – ağız boşluğundakı mikroorqanizmlərin iştirakı ilə baş verən dişin çürüməsi prosesidir. Kariyes niyə yaranır Bu barədə alimlərin bugünə qədər 414 nəzəriyyəsi vardır. Lakin 1898-ci ildə Millerin nəzəriyyəsi əsas tutulur. Bu nəzəriyəyə görə kariyesin yaranma səbəbləri bunlardır: ağız boşluğunda kariyesgətirici mikroorqanizmlər karbohidrat mühitində (yeməkdən sonra ağız boşluğunda

Ardını oxu