Home / Posts Tagged "Məşq və su"

İnsanlar 60%, əzələlərimiz isə 75-80% sudan ibarətdir. Su həyat fəaliyyətinin bütün proseslərində vacib rol oynayır: bədən temperaturunu normada saxlamasından əzələ artımına kimi. Məşq zamanı ən böyük energetik rolunu oynayan qlikoqenin 3/4 hissəsi sudan ibarətdir. Su çatışmamazlığı zülal və karbohidrat həzmini yavaşlatdığından əzələ artımına mənfi təsir

Ardını oxu